Postdoctoral Fellows

Hema AdhikariAdhikari, Hema

Counter Lab
Email: hema.adhikari@duke.edu

 

 

 

David CarlsonCarlson, David A.

Haystead Lab
Email: dac28@duke.edu

 

 

Binita ChakrabortyChakraborty, Binita

McDonnell Lab
Email: binita.das@duke.edu

 

 

Ziwei DaiDai, Ziwei

Locasale Lab
Email: ziwei.dai@duke.edu

 

 

Jason DavisDavis, Jason

Goetz Lab
Email: jason.davis@duke.edu

 

 

Ozgun ErdoganErdogan, Ozgun

Counter Lab
Email: oe16@duke.edu

 

 

Xia GaoGao, Xia

Locasale Lab
Email: xg32@duke.edu

 

 

Sarela GarciaGarcia-Santamarina, Sarela

Thiele Lab
Email: sarela.garcia@duke.edu

 

 

Kexiao GuoGuo, Kexiao

Kastan Lab
Email: kexiao.guo@duke.edu

 

 

Zahra KabiriKabiri, Zahra

Counter Lab
Email: zahra.kabiri@duke.edu

 

 

Juan LiuLiu, Juan

Locasale Lab
Email: juan.liu@duke.edu

 

 

Wen LiuLiu, Wen

McDonnell Lab
Email: wen.liu@duke.edu

 

 

Xiaojing, LiuLiu, Xiaojing

Locasale Lab
Email: xl170@duke.edu

 

 

 

Abdelhalim LoukilLoukil, Abdelhalim

Goetz Lab
Email: abdelhalim.loukil@duke.edu

 

 

Debarati MukherjeeMukherjee, Debarati

McDonnell Lab
Email: debarati.mukherjee@duke.edu

 

 

Christopher PanPan, Christopher

Wang Lab
Email: chris.pan@duke.edu

 

 

Corinna ProbstProbst, Corinna

Thiele Lab
Email: corinna.probst@duke.edu

 

 

Michael ReidReid, Michael

Locasale Lab
Email: michael.reid@duke.edu

 

 

Jessica SawyerSawyer, Jessica K.

Fox Lab
Email: jessica.sawyer@duke.edu

 

 

Peter ScarbroughScarbrough, Peter

Kastan Lab
Email: peter.scarbrough@duke.edu

 

 

Aaron SmithSmith, Aaron

Thiele Lab
Email: aaron.smith@duke.edu

 

 

Ryan SoderquistSoderquist, Ryan

Wood Lab
Email: ryan.soderquist@duke.edu

 

 

Xiao ZhengtaoZhengtao, Xiao

Locasale Lab
Email: xiao.zhengtao@duke.edu

 

 

Seth ZimmermanZimmerman, Seth

Counter Lab
Email: seth.zimmerman@duke.edu