Research Faculty

Kristin AndersonKristin Anderson
Assistant Research Professor
919.479.2321
kristin.anderson@duke.edu
Ching-yi ChangChing-yi Chang
Associate Research Professor
919.668.2698
chingyi.chang@duke.edu
John NorrisJohn D. Norris
Associate Research Professor
919.684.0233
jdn001@duke.edu
Jessica SawyerJessica Sawyer
Assistant Research Professor
919.660.7355
jessica.sawyer@duke.edu
Fred SeidlerFrederic J. Seidler
Assistant Research Professor
919.681.8016
seidler@duke.edu
Suzanne WardellSuzanne Wardell
Assistant Research Professor
919.681.8401
suzanne.wardell@duke.edu